MENI

26. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

25.2.2016. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 25. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-70-61/15, од 02.11.2015., и Извјештај Дирекције, број: 20-02/1-07-6-1784-8/15, од 20.1.2016.;
  b) жалба, број: 05/2-50-17-70-62/15, од 17.11.2015., и Извјештај Дирекције, број: 20-02/1-07-6-1894-6/15, од 13.01.2016.
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-70-44/15, од 17.08.2015., и допуна Извјештаја Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2756/15 од 01.02.2016., достављена по Закључку Одбора број: 05/-50-13-28-24,2/15, од 22.12.2015.;
  b) жалба, број: 05/2-50-17-70-48/15, од 2.9.2015., и допуна Извјештаја Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3208/15 од 08.02.2016., достављена по Закључку Одбора број: 05/-50-13-28-24,2/15, од 22.12.2015.;
  c) жалба, број: 05/2-50-17-70-57/15, од 06.10.2015., и допуна Извјештаја Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3636/15 од 03.02.2016., достављена по Закључку Одбора број: 05/-50-13-28-24,2/15, од 22.12.2015.;
  d) жалба, број: 05/2-50-17-70-64/15, од 07.12.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4437/15, од 11.2.2016.;
  е) жалба, број: 05/2-50-17-70-65/15, од 07.12.2015., и Извјештај о проведеном интерном поступку Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4477/15, од 03.02.2016.;
  f) жалба, број: 05/2-50-17-397/16, од 03.02.2016., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4026/15, од 29.01.2016.;
 4. Текућа питања.


НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.