MENI

25. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

25.1.2016 17:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-70-45/15, od 24.8.2015., i Izvještaja Direkcije, broj: 20-02/1-07-6-1423-10/15, od 18.12.2015.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-70-4/15, od 22.1.2015., i dokumentacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-191/15 , od 11.1.2016., dostavljena po Zaključku Odbora broj: 05/-50-13-28-15,1/15, od 8.5.2015.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-70-24/15, od 9.9.2015., i Izvještaj o novom internom postupku Granične policije BiH, broj: 17-07-34-4-3236/15, od 21.12.2015. ;
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-70-51/15, od 2.9.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3278/15, od 14.12.2015.;
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-70-63/15, od 20.11.2015., i Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4292/15, od 11.12.2015.;
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-70-67/15, od 7.12.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4513/15, od 14.12.2015.
 4. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2015. godinu;
 5. Razmatranje Prijedloga informacije o posjeti jedinicama Granične policije BiH, broj: 05/2-50-19-1356/15, od 1.12.2015.;
 6. Tekuća pitanja:
  a) obavještenje Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2837/15, od 11.1.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 23. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet V.Ž., broj: 05/2-50-17-70-40/15;
  b) obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 16-08-34-3-9470-2/15, od 29.12.2015., u vezi s predmetom po žalbi R.S., broj: 05/2-50-17-70-1/15.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.