MENI

24. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

21.12.2015. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 23. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
  a) Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту БиХ:
 2. жалба, број: 05/2-50-17-70-58/15, од 21. 10. 2015, и Извјештај Државне агенције за истраге и заштиту БиХ о интерном поступку, број: 16-08-34-3-8158-2/15, од 17. 11. 2015,
  Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-70-39/15, од 05. 08. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2842/15 од 03. 11. 2015,
  b) жалба, број: 05/2-50-17-70-41/15, од 5.8.2015., и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2820/15, од 28. 10. 2015,
  c) жалба, број: 05/2-50-17-70-42/15, од 11. 08. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2946/15, од 03.11.2015,
  d) жалба, број: 05/2-50-17-70-44/15, од 17. 08. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2756/15, од 21. 10. 2015,
  e) жалба, број: 05/2-50-17-70-48/15, од 31. 08. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3208/15, од 30. 11. 2015,
  f) жалба, број: 05/2-50-17-70-53/15, од 07. 09. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3292/15, од 10. 11. 2015,
  g) жалба, број: 05/2-50-17-70-57/15, од 06. 10. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3636/15, од 04. 12. 2015,
  h) жалба, број: 05/2-50-17-70-59/15, од 28. 10. 2015, и Извјештај о извршеним прелиминарним провјерама Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-3986/15, од 30. 11. 2015;
 3. Разматрање захтјева Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4474/15 од 04. 12. 2015. (број ПСБиХ: 05/2-50-17-1577/15 од 11. 12. 2015) за изјашњење Одбора за жалбе грађана у вези са дописом који је поднијело непознато лице;
 4. Разматрање Нацрта информације о посјети јединицама Граничне полиције БиХ, број: 05/2-50-19-1356/15 од 01. 12. 2015;
 5. Текућа питања:
  a) обавјештење Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1802/15, од 16. 11. 2015, у вези с предметом А.П., број: 05/2-50-17-70-25/15 који је разматран на 18. сједници Одбора за жалбе грађана.


НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.