MENI

18. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

26.5.2016 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija vezana za izmjenu Izbornog zakona BiH;
  3. Aktivnosti članova Recenzentskih grupa pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH; 
  4. Razno:
    - Status finansiranja Vijeća nacionalnih manjina BiH
    - Dodjela zahvalnica Vijeću Europe i UNDP
    - Pismo zahvale OSCE upućeno članici Vijeća, gospođi Jovanki Manzalović -Šalaka