MENI

32. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

29.8.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-1123/16, od 13.4.2016., i Dopuna izvještaja Direkcije o provedenoj preliminarnoj istrazi, broj: 20-02/1-07-6-640-12/16, od 18.7.2016.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-1165/16, od 18.4.2016., i Izvještaj Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-740-12/16, od 14.7.2016.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-1207/16 od 21.4.2016., i Izvještaj Državne agencije za istragu i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-2805-4/16 od 11.7.2016.;
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-1445/16 od 18.5.2016., i Izvještaj Državne agencije za istragu i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-3281-10/16 od 14.7.2016.;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-722/16, od 2.3.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-710/16, od 2.8.2016.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1109/16, od 12.4.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1304/16, od 7.7.2016.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1166/16, od 18.4.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1540/16, od 27.7.2016.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1415/16, od 13.5.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1595/16, od 1.8.2016.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1631/16, od 8.6.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1863/16, od 11.8.2016.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-195-8/16, od 3.5.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1540/16, od 15.7.2016.,
 5. Razmatranje zahtjeva Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2421/16, od 13.7.2016. (broj PSBiH: 05/2-50-17-1962/16, od 19.7.2016.), za očitovanje Odbora za žalbe građana u vezi s prijavom građanina D.M.;
 6. Tekuća pitanja.
  a) Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-705/16, od 11.7.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 30. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet P.D., broj: 05/2-50-17-724/16;
  b) Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-526/16, od 11.7.2016., u vezi sa izvršenjem zaključka s 30. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet Č.N., broj: 05/2-50-17-583/16;


NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.