MENI

32. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

29.8.2016. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 31. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-1123/16, од 13.04.2016., и Допуна извјештаја Дирекције о проведеној прелиминарној истрази, број: 20-02/1-07-6-640-12/16, од 18.07.2016.;
  b) жалба, број: 05/2-50-17-1165/16, од 18.04.2016., и Извјештај Дирекције о проведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-6-740-12/16, од 14.07.2016.
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истрагу и заштиту:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-1207/16 од 21.04.2016., и Извјештај Државне агенције за истрагу и заштиту о проведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-2805-4/16 од 11.07.2016.;
  b) жалба, број: 05/2-50-17-1445/16 од 18.05.2016., и Извјештај Државне агенције за истрагу и заштиту о проведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-3281-10/16 од 14.07.2016.;
 4. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба, број: 05/2-50-17-722/16, од 02.03.2016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о проведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-710/16, од 02.08.2016.,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1109/16, од 12.04.2016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1304/16, од 07.07.2016.,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1166/16, од 18.04.2016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1540/16, од 27.07.2016.,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1415/16, од 13.5.02016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1595/16, од 01.08.2016.,
  e) жалба број: 05/2-50-17-1631/16, од 08.06.2016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1863/16, од 11.08.2016.,
  f) жалба број: 05/2-50-17-195-8/16, од 03.05.2016., и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1540/16, од 15.07.2016.,
 5. Разматрање захтјева Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-2421/16, од 13.07.2016. (број ПСБиХ: 05/2-50-17-1962/16, од 19.07.2016.), за очитовање Одбора за жалбе грађана у вези с пријавом грађанина Д.М.;
 6. Текућа питања.
  a) Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-705/16, од 11.07.2016., у вези са извршењем закључка с 30. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет П.Д., број: 05/2-50-17-724/16;
  b) Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-526/16, од 11.07.2016., у вези са извршењем закључка с 30. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет Ч.Н., број: 05/2-50-17-583/16.НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.