MENI

8. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

31.8.2016. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o najavljenom posjetu KPZ-u Istočno Sarajevo „Kula“;
  3. Predstavka zatvorenika KPZ-a Tuzla koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 20.07.2016. godine broj: 05/6-50-17-1067/16;
  4. Utvrđivanje financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2017. godinu;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za rujan 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE