MENI

8. сједницa Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

31.8.2016. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 7. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о најваљеној посјети КПЗ-у Источно Сарајево „Кула“;
  3. Представка затвореника КПЗ-а Тузла коју је Независна комисија запримила 20.07.2016. године број: 05/6-50-17-1067/16;
  4. Утврђивање финансијског плана и програма Независне комисије за 2017. годину;
  5. Текућа питања
       а) План активности за септембар 2016. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ