MENI

33. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

22.9.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-1864/16 od 8.7.2016., i Izvještaj Državne agencije za istragu i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-04-1-3992-8/16 od 19.8.2016.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-1961/16 od 19.7.2016., i Obavještenje Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 16-08-04-1-4234-12/16 od 16.8.2016.
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1631/16, od 8.6.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1863/16, od 11.8.2016.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1398/16, od 11.5.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1608/16, od 3.8.2016.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1559/16, od 27.5.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1770/16, od 19.8.2016.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1414/16, od 13.5.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1589/16, od 1.8.2016.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1613/16, od 6.6.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1812/16, od 23.8.2016.
 4. Tekuća pitanja.
NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.