MENI

12. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

10.11.2016. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 11. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Izvješća o financijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH),
  3. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1. - 30. 6. 2016. godine (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje zahtjeva za davanjem mišljenja u svezi s dostavljanjem izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (podnositelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje zahtjeva ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za povrat konkursne dokumentacije (podnositelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), 
  6. Razmatranje Informacije o stupanju na snagu Pravilnika o načinu evidencije radnog vremena u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Tekuća pitanja.