MENI

12. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

10.11.2016. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 11. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Извјештаја о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2015. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ),
  3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период 01. 01. - 30. 06. 2016. године (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Разматрање захтјева за давањем мишљења у вези са достављањем извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (подносилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  5. Разматрање захтјева директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за поврат конкурсне документације (подносилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције), 
  6. Разматрање Информације о ступању на снагу Правилника о начину евиденције радног времена у Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  7. Текућа питања.