MENI

11. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.11.2016 17:00 Mala sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o posjeti članova Nezavisne komisije Kaznenopopravnom zavodu Sarajevo;
  3. Predstavka zatvorenika Kaznenopopravnog zavoda Zenica zaprimljena 01.11.2016. godine broj: 05/6-50-17-2782/16;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za decembar 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE