MENI

36. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

8.12.2016 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istragu i zaštitu:
    a)  žalba, broj: 05/2-50-17-195-11/16 od 22.8.2016., i Obavještenje Državne agencije za istragu i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5110-7/16 od 24.10.2016.,
    b)  žalba, broj: 05/2-50-17-2711/16 od 24.10.2016., i Obavještenje Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 16-08-04-1-6201-3/16 od 8.11.2016.
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2304/16, od 31.8.2016., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1394-8/16, od 11.11.2016.
  3. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.