MENI

13. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

6.3.2017 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 12. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Prvog izvještaja monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcionog plana za provođenje za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.  (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje Programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2017. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Razmatranje Informacije o radnoj posjeti Komisije Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Tekuća pitanja.