MENI

13. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

6.3.2017. 11.00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 12. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Првог извјештаја мониторинга спровођења Стратегије за борбу против корупције 2015. – 2019. и Акционог плана за спровођење за борбу против корупције 2015. – 2019. (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2016. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Разматрање Програма рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2017. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  5. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2016. годину (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  6. Разматрање Информације о радној посјети Комисије Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  7. Текућа питања.