MENI

15. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

7.3.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Molbe za dostavu podataka traženih po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH, dostavljene od Službenika za informiranje Parlamentarne skupštine BiH, broj: up1/03/13-50-19-2-10/13 od 24.02.2017. godine;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za april 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE