MENI

16. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

23.3.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija sa sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojima je razmatran Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 2016. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za april 2017. godin

ODRŽANE SJEDNICE