MENI

16. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

23.3.2017. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Informacija sa sjednice Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojima je razmatrano Izvješće o radu Neovisnog povjerenstva za 2016. godinu;
  3. Tekuća pitanja

      a) Plan aktivnosti za travanj 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE