MENI

17. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

20.4.2017. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 16. сједнице Независне комисије;
  2. Допис Министарства правде БиХ а везано за представку затвореника Казненопоправног завода Тузла број:07-15-1-2487/17 од 4.4.2017. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 7.4.2017. године број: 03/15-15-962/17;
  3. Допис Министарства правде БиХ а везано за представку затвореника Казненопоправног завода Тузла број:07-15-1-2437/17 од 4.4.2017. године а запримљено у Писарнице Парламентарне скупштине БиХ 7.4.2017. године број: 03/15-15-962-2/17;
  4. Информација са 27. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на којој је разматран Извјештај о раду Независне комисије за 2016. годину;
  5. Текућа питања
         а) План активности за мај 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ