MENI

41. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

23.5.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-470/17, od 14.2.2017., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-296-6/17, od 18.4.2017.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a)  žalba broj: 05/2-50-17-2771/16, od 28.10.2016., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3899/16, od 19.4.2017.,
  b)  žalba broj: 05/2-50-17-102/17, od 11.1.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-93/17, od 19.4.2017.,
  c)  žalba broj: 05/2-50-17-170/17, od 17.1.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-159/17, od 19.4.2017.,
  d)  žalba broj: 05/2-50-17-333/17, od 1.2.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-324/17, od 28.4.2017.,
  e)  žalba broj: 05/2-50-17-420/17, od 8.2.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-528/17, od 3.5.2017.,
  f)   žalba broj: 05/2-50-17-988/17, od 12.4.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-861/17, od 10.4.2017.;
 1. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.