MENI

42. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

12.6.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje akta Granične policije BiH broj: 17-07-34-7-3336/16 od 11.5.2017. kojim je dostavljena dokumentacija u vezi sa Zaključkom Odbora za žalbe građana s 37. sjednice, broj: 05/2-50-13-28-37,4/17 od 20.9.2017., koji se odnosi na žalbu broj: 05/2-50-17-2447/16;
  3. Tekuća pitanja. 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.