MENI

26. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.6.2017 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje prijedloga za uvođenje fakultativne nastave na jezicima nacionalnih manjina;
  3. Razno:
    -          Pripreme vezane za organizaciju međunarodne konferencije pod nazivom: „Autentičnost nacionalne manjine u BiH“.