MENI

20. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

19.7.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika KPZ- Zenica zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 6.7.2017. godine broj: 05/6-50-17-1626/17;
  3. Razmatranje Finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2018. godinu;
  4. Obavještenje o imenovanju člana Nezavisne komisije broj: 01,02-50-14-387-4,11/17 od 11.7.2017. godine;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za august 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE