MENI

20. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

19.7.2017. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika KPZ- Zenica zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 6.7.2017. godine broj: 05/6-50-17-1626/17;
  3. Razmatranje Financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2018. godinu;
  4. Obavijest o imenovanju člana Neovisnog povjerenstva broj: 01,02-50-14-387-4,11/17 od 11.7.2017. godine;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za kolovoz 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE