MENI

20. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

19.7.2017. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 19. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање представке затвореника КПЗ- Зеница запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 6.7.2017. године број: 05/6-50-17-1626/17;
  3. Разматрање Финансијског плана и програма Независне комисије за 2018. годину;
  4. Обавјештење о именовању члана Независне комисије број: 01,02-50-14-387-4,11/17 од 11.7.2017. године;
  5. Текућа питања
    а) План активности за аугуст 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ