MENI

21. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

24.8.2017. 18:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Informacija o posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Utvrđivanje Radnog naloga za nenajavljeni posjet Kazneno popravnom zavodu Tuzla;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za rujan 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE