MENI

21. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

24.8.2017. 18:00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 20. сједнице Независне комисије;
  2. Информација о посјети Казнено-поправном заводу Зеница;
  3. Утврђивање Радног налога за ненајављену посјету Казнено поправном заводу Тузла;
  4. Текућа питања
    а) План активности за септембар 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ