MENI

22. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

25.9.2017 17:30 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Izvještaj o nenajavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Peticija zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, zaprimljena u Pisarnici Parlementarne skupštine BiH 24.8.2017. godine broj: 05/6-50-17-2077/17;
  4. Odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-14-11-23,12/17 od 13.9.2017. godine i broj:03/5-50-14-11-23,13/17 od 13.9.2017.godine;
  5. Informacija Sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-13-25-47,6/17 od 1.8.2017. godine;
  6. Utvrđivanje Radnog naloga za nenajavljenu posjetu Kazneno popravnom zavodu Tuzla;
  7. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za oktobar 2017. godine

               

ODRŽANE SJEDNICE