MENI

46. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

18.10.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-1602/17, od 4.7.2017., i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-1156-8/17, od 25.9.2017.;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-2032/17, od 15.8.2017., i Izvještaja Agencije o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5016-3/17, od 3.10.2017.;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a)      žalba broj: 05/2-50-17-1069/17, od 21.4.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1484/17, od 15.9.2017.,
  b)      žalba broj: 05/2-50-17-1653/17, od 7.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2411/17, od 25.9.2017.,
  c)      žalba broj: 05/2-50-17-1651/17, od 7.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2363/17, od 3.10.2017.,
  d)     žalba broj: 05/2-50-17-1652/17, od 7.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2364/17, od 3.10.2017.,
 5. Tekuća pitanja:
  a)      Izjašnjene Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH o tome da li kao žalbu na rad policijskog službenika prihvata dopis građanina M. M., u kojem imenovani ukazuje na ponašanje policijskog službenika Granične policije BiH L.F. u vrijeme kada navedeni službenik nije bio na dužnosti.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.