MENI

47. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

8.11.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1785/17, od 20.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2523/17, od 16.10.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1786/17, od 20.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2557/17, od 17.10.2017.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1862/17, od 26.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2637/17, od 19.10.2017.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2030/17, od 15.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2870/17, od 17.10.2017.
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2078/17, od 24.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3043/17, od 12.10.2017.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1900/17, od 31.7.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2683/17, od 26.10.2017. 
 3. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.