MENI

31. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

24.11.2017. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 30 sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Prijedlog za obnavljanje zahtjeva za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH;
  3. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Izbornog zakona u dijelu koji propisuje izbor izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, s osvrtom na izaslanike iz reda ostalih;
  4. Razmatranje nacrta proračuna za 2018. godinu, u dijelovima koji se odnose na potporu nacionalnim manjinama;
  5. Razno.