MENI

31. сједницa Савјета националних мањина БиХ

24.11.2017. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 30. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Приједлог за обнављање захтјева за извршењепресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци против БиХ;
  3. Разматрање приједлога за измјену и допуну Изборног закона у дијелу којим серегулише избор делегата у Дом народа Парламента Федерације БиХ, саосвртом на делегате из реда осталих;
  4. Разматрање нацрта буџета за 2018. годину, у дијеловима који се односе на подршку националним мањинама;
  5. Разно.