MENI

24. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.11.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Predstavka zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka broj:08/1.021/248-4160/17 od 26.10.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 31.10.2017. godine broj: 05/6-50-17-2574/17;
  3. Predstavka zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.11.2017. godine broj: 05/6, 03/6-50-17-2601/17 i dopuna Predstavke zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 13.11.2017. godine broj: 03/6, 05/6-50-17-2601/17;
  4. Informacija o nenajavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Tuzla;
  5. Tekuća pitanja
    а) Plan aktivnosti za decembar 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE