MENI

48. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

6.12.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1987/17, od 4.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2750/17, od 15.11.2017.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1989/17, od 4.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2764/17, od 27.10.2017.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2080/17, od 15.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3025/17, od 20.11.2017.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2199/17, od 12.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3129/17, od 20.11.2017.
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2297/17, od 25.9.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2882/17, od 7.11.2017.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2544/17, od 26.10.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3799/17, od 20.11.2017.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2079/17, od 24.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3027/17, od 22.11.2017.,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2081/17, od 24.8.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3024/17, od 22.11.2017.  
 3. Razmatranje Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: I-16-08-34-3-464-1/17, od 30.8.2017.
 4. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.