MENI

26. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

29.1.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2017. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2018. godinu;
  4. Razmatranje dopisa Kazneno-popravnog zavoda Zenica a vezano za predstavku zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj: 01-12-10079/17 od 28.12.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 10.1.2018. godine broj: 05/6-50-13-27-24-4/17;
  5. Tekuća pitanja
          a) Plan aktivnosti za februar 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE