MENI

26. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

29.1.2018. 17.00 сала 2/I

Дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника 25. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2017. годину;
  3. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2018. годину;
  4. Разматрање дописа Казнено-поправног завода Зеница а везано за представку затвореника Казнено-поправног завода Зеница број: 01-12-10079/17 од 28.12.2017. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 10.1.2018. године број: 05/6-50-13-27-24-4/17;
  5. Текућа питања
          а) План активности за фебруар 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ