MENI

27. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

5.2.2018. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2017. godinu;
  3. Odgovor na dopis Zajedničkog Povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH upućen Neovisnom povjerenstvu broj: 03/6-50-14-12-47/17 od 13.12.2017.godine;
  4. Informacija sa sastanka sa delegacijom OESS ODIHR-a i UN SPT-a;
  5. Tekuća pitanja
    a)Plan aktivnosti za ožujak 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE