MENI

27. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

5.2.2018. 17.00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 26. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2017. годину;
  3. Одговор на допис Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ упућен Независној комисји број: 03/6-50-14-12-47/17 од 13.12.2017.године;
  4. Информација са састанка са делегацијом ОСЦЕ ОДИХР-а и УН СПТ-а;
  5. Текућа питања
    а) План активности за март 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ