MENI

51. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

14.3.2018. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са50. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
  2. Разматрање Извјештаја Државне агенције за истраге и заштиту:
    a) Извјештај Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: I-16-08-34-3-554-3/17 од 02.02.2018. године,
  3.  Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
    а) жалба број: 05/2-50-17-2948/17 од 21.12.2017. годинеи Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4519/17 од 19. 02.2018. године
    б)  жалба број: 05/2-50-17-497/18 од 14.02.2018. годинеи Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-672/18, од 27.2.2018. године;
  4. Текућа питања.

 

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.