MENI

28. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

26.3.2018. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Predstavka broj: 05/6-50-17-395/18 od 5.2.2018. godine;
  3. Odgovor na dopis Zajedničkog Povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH upućen Neovisnom povjerenstvu broj: 03/6-50-14-12-47/17 od 13.12.2017.godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za travanj 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE