MENI

28. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

26.3.2018. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 27. сједнице Независне комисије;
  2. Представка број: 05/6-50-17-395/18 од 5.2.2018. године;
  3. Одговор на допис Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ упућен Независној комисји број: 03/6-50-14-12-47/17 од 13.12.2017.године;
  4. Текућа питања
    a) План активности за април 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ