MENI

52. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

17.4.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 51. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-268/18, od 25.1.2018., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-04-1-3171-23/17, od 29.3.2018.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-496/18, od 14.2.2018., i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-04-1-6145-11/15, od 14.3.2018.;
 1. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2896/17, od 15.12.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4480/17, od 13.3.2018.,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-123/18, od 10.1.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-122/18, od 5.4.2018.,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-385/18, od 5.2.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-459/18, od 13.3.2018.,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-475/18, od 13.2.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-610/18, od 28.3.2018.,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-514/18, od 15.2.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-699/18, od 26.3.2018.,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-676/18, od 6.3.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-904/18, od 22.3.2018.,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-763/18, od 16.3.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1130/18, od 20.3.2018.; 
 1. Tekuća pitanja.

 

 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.