MENI

29. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

18.4.2018. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje zastupničkog pitanja zastupnice u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Maje Gasal Vražalica upućenog Neovisnom povjerenstvu, broj: 01-50-1-15-60/18 od 10.4.208. godine;
  3. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za svibanj 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE