MENI

29. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

18.4.2018. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 28. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање посланичког питања посланице у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Маје Гасал Вражалица упућеног Независној комисији, број: 01-50-1-15-60/18 од 10.4.208. године;
  3. Текућа питања
         а) План активности за мај 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ