MENI

53. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

23.5.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 

 1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-515/18 od 15. 2. 2018. i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-04-1-5100-6/17 od 4. 4. 2018;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
 4. a) žalba broj: 05/2-50-17-2816/17 od 5. 12. 2017. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-4143/17 od 16. 4. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-210/18 od 18. 1. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-274-4/18 od 19. 4. 2018,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-233/18 od 22. 1. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-312/18 od 9. 4. 2018;
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1484/17 od 9. 4. 2017, u vezi sa izvršenjem zaključka s 46. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet B. S., broj: 05/2-50-17-1069/17;
 6. Informacija i dokumentacija, materijal Granične policije BiH (po zaključku s 52. sjednice Odbora za žalbe građana, koji se odnosi na predmet H.P., broj: 05/2-50-17-475/18.), akt broj: 05/2-50-13-28-52/18 od 16. 5. 2018;
 7. Tekuća pitanja:
  a) Traži se izjašnjenje na tužbu, dostavljeno od Pravobranilaštva BiH, akt broj: 05/2-13-1160/18 od 11. 5. 2018.

 

 

 Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.