MENI

56. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.8.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a)      žalba broj: 05/2-50-17-968/18 od 13. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2311/18 od 6. 7. 2018,
  b)      žalba broj: 05/2-50-17-969/18 od 13. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2083/18 od 10. 7. 2018,
  c)      žalba broj: 05/2-50-17-1067/18 od 26. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3161/18 od 20. 7. 2018,
  d)     žalba broj: 05/2-50-17-1697/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5792/18 od 24. 7. 2018,
  e)      žalba broj: 05/2-50-17-1701/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6298/18 od 25. 7. 2018,
  f)       žalba broj: 05/2-50-17-1147/18 od 8. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3740/18 od 25. 7. 2018;
 1. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a)      žalba broj: 05/2-50-17-812/18 od 23. 3. 2018. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-588-7/18 od 24. 7. 2018;
 1. Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (po zaključku s 54. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet broj: 20-02/1-07-6-575-6/18 od 29. 5. 2018), akt broj: 05/2-50-17-738/18 od 24. 7. 2018;
 2. Tekuća pitanja.

 

Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.