MENI

57. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

14.9.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1701/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6298/18 od 25. 7. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-714/18 od 9. 3. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-1070/18 od 28. 8. 2018,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-942/18 od 12. 4. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2066/18 od 28. 8. 2018,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1181/18 od 14. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4038/18 od 28. 8. 2018,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1282/18 od 25. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4367/18 od 28. 8. 2018,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1311/18 od 29. 5. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4450/18 od 28. 8. 2018,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1696/18 od 24. 7. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5976/18 od 31. 8. 2018,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1965/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7566/18 od 3. 9. 2018,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1489/18 od 26. 6. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5311/18 od 31. 8. 2018,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1960/18 od 28. 8. 2018. i Izvještaj Granične policije Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7325/18 od 10. 9. 2018;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1170/18 od 14. 5. 2018. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-936-7/18 od 28. 8. 2018,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1185/18 od 15. 5. 2018. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-897-8/18 od 28. 8. 2018;
 4. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2032/18 od 18. 6. 2018. i Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5016-8/17 od 28. 8. 2018;
 5. Tekuća pitanja:
  a) Informacija Granične policije Bosne i Hercegovine o rezultatima disciplinskog postupka(prema zaključku s 55. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet broj: 17-07-34-7-1422/18 od 3. 4. 2018.), akt broj: 05/2-50-17-883/18 od 10. 9. 2018.NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.