MENI

34. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

24.9.2018. 18:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Informacija sa sastanka člana Neovisnog povjerenstva sa specijalnim savjetnikom zajedničkog UN programa za HIV/AIDS ( UNAIDS);
  3. Informacija o sudjelovanju članova Neovisnog povjerenstva u TAIEX misiji stručne procjene u oblasti zatvorskog sustava i prevencije zlostavljanja u Bosni i Hercegovini;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za listopad 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE