MENI

34. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

24.9.2018. 18:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 33. сједнице Независне комисије;
  2. Информација са састанка члана Независне комисијеса специјалним савјетником заједничког УН програма за ХИВ/АИДС ( УНАИДС);
  3. Информација о учешћу чланова Независне комисије у ТАИЕX мисији стручне процјене у области затворског система и превенције злостављања у Босни и Херцеговини;
  4. Текућа питања
    а) План активности за октобар 2018. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ