MENI

35. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

25.10.2018. 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Kazneno popravnom zavodu Banja Luka;
  3. Dopis Kazneno popravnog zavoda Zenica broj: 01-12-9351/18 od 8.10.2018. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.10.2018. godine, broj: 05-6-50-13-27-33-4/18;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za studeni 2018. godine

NAPOMENA: Sjednica će se održati u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Banja Luka, Blagoja Parovića 139 B, Banja Luka

ODRŽANE SJEDNICE